Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Badanie właściwości 5',5''-dibromo-o-krezolosulfoftaleiny

 

Badanie właściwości 5',5''-dibromo-o-krezolosulfoftaleiny, wpływu odczynu pH na widmo absorpcyjne barwnika oraz wyznaczenie punktu izobestycznego purpury bromokrezoowej.

 

sprzęt i odczynniki:

 

1) spektrofotometr,

2) kuwety 1cm, Si,

3) mikropipeta,

4) roztwory buforowe o pH=1, pH=5,5, pH=6,1

5) roztwór purpury bromokrezolowej o stężeniu 0,01%

 

purpura bromokrezolowa.jpg

 punkt izobestyczny = 490nm