Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Widma UV-VIS ekstraktu z płatków Starca zwyczajnego "Senecio vulgaris"

WIDMA UV-VIS Z PŁATKÓW Senecio vulgaris

W analizie użyto ekstrakt butan-2ol z płatków starca zwyczajnego. Płatki zanurzono w butanolu na 5 godzin po czym zmierzono absorbancję ekstraktu w rozcieńczeniu 1:15 (v/v)

Jako próbę odniesienia użyto alkohol butylowy.

Próbkę czystego ekstraktu porównano z ekstraktem w roztworze buforu o pH=1, pH=4, pH=12.

Do wykonania próby użyto gotowych roztworów buforowych POCH, których tolerancja mieści się w zakresie pH +/-0,05.

 

Absorbancja.jpg