Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Woda święcona-pojęcie względne

"Woda święcona" - teoretyczne określenie zwykłej wody (najczęściej wody kranowej).  Woda święcona to pojęcie wyimaginowane, gdyż z chemicznego punktu widzenia nie istnieje. Tzw. "woda święcona" nie zawiera cudownych dodatków, które to wg. wiary katolickiej nadał jej biskup, ksiądz itd. poprzez odmówienie określonego tekstu czytanego. Skład wody święconej nie różni się niczym innym od zwykłej wody. Należy nadmienić iż woda święcona zawiera większą ilość chorobotwórczych patogenów.

Typowy skład tzw. "wody świeconej":

pH : 6,7-7,1

przewodność: >200- <500uS/cm

zawartość o-fosforanów: ok.1-2,5mg/l

zawartość azotanów(III): ok. 0,05mg/l

Przeciwieństwem tzw. wody święconej jest woda destylowana, woda demineralizowana, woda filtrowana w procesie RO, jako woda uznana za prawie czystą!!!