Laboratorium Badania Wody i Ścieków

BLOG JAKUB DUSZCZYK

Podmiotem bloga jest badanie, analiza i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian; niekiedy obejmuje także prognozowanie zmian środowiska.Treść tego bloga dotyczy określenia zanieczyszczenia wód, gleby wybranych terenów.